search

Starożytna Jerozolima mapie

Mapa starożytnej Jerozolimy. Mapa starożytnej Jerozolimy (Izrael) do druku. Mapa starożytnej Jerozolimy (Izrael) do pobrania. Najwcześniejsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie starożytnego miasta, znalezione na wzgórzu na południowym wschodzie, pochodzą z późnego okresu chalkolitycznego (epoka miedzi) i wczesnej epoki brązu (ok. 3000 p.n.e.), jak widać na mapie starożytnej Jerozolimy. Wykopaliska ujawniły, że osada istniała w miejscu położonym na południe od Góry Świątynnej, a masywny mur miejski został znaleziony tuż nad źródłem Gihon, co określiło położenie starożytnej osady. Nazwa, znana w swojej najwcześniejszej formie jako Urusalim, jest prawdopodobnie pochodzenia zachodniosemickiego i oznacza "Fundację Szalemu (Boga)"

Mapa starożytnej Jerozolimy

printDruk system_update_altPobierz
 
Miasto i jego najwcześniejsi władcy, Egipcjanie, są wymienieni w Egipskich Tekstach Egzekucyjnych (ok. 1900-1800 r. p.n.e.) i ponownie w XIV-wiecznej korespondencji Tell el-Amarna, która zawiera wiadomość od władcy miasta, Abdi-Kheba (Abdu-Ḥeba), wymagającą od jego suwerena pomocy przeciwko inwazji Hapiru (Habiru, ʿApiru). Narracja biblijna wspomina o spotkaniu kananejskiego Melchizedeka, uważanego za króla Salem (Jerozolimy), z hebrajskim patriarchą Abrahamem. Późniejszy epizod w tekście biblijnym wspomina o innym królu, Adonizedeku, który stał na czele koalicji Amorytów i został pokonany przez Jozuego, jak to pokazano na starożytnej mapie Jerozolimy.
 
Zgodnie z przekazami biblijnymi, Jerozolima, leżąca na granicy Beniamina i Judy i zamieszkana przez mieszaną ludność określaną jako Jebusyci, została zdobyta przez Dawida, założyciela wspólnego królestwa Izraela i Judy, a miasto stało się stolicą królestwa żydowskiego, o czym wspomina starożytna mapa Jerozolimy. Datuje się to na około 1000 rok p.n.e. Następca Dawida, król Salomon, rozbudował miasto i zbudował swoją Świątynię na klepisku Arauna (Ornana) Jebusyty. W ten sposób Jerozolima stała się miejscem królewskiego pałacu i świętym miejscem monoteistycznej religii.